Gymnázium Havlíčkův Brod

Popis

Úspěšně fungujeme 280 let, máme na co navazovat.

Výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu.

Formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

WWW: www.ghb.cz
Facebook: https://www.facebook.com/ghbrod
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90
Počet přihlášených: 150
Počet zapsaných: 90
Počet studentů: 490
Počet absolventů od roku založení: 100000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium

79-41-K/41 Gymnázium Prezenční studium

Dny otevřených dveří

11. 2. 2015

Přijímací řízení

Stejně jako loni i letos drtivá většina středních škol v Kraji Vysočina využije při přijímacím řízení testy centrálně zadávané ministerstvem školství. Gymnázium Havlíčkův Brod nebude v tomto směru výjimkou a opět nabídne všem zájemcům, kteří se chtějí na přijímací řízení na střední školu dobře připravit, spolehlivý a účinný servis.

1. Všechny zájemce důkladně připravíme

Účast na přípravě k přijímacímu řízení je otevřená všem zájemcům, není podstatné, zda chtějí studovat na našem gymnáziu, či na jiné střední škole. Přípravný servis, jejž brodské gymnázium poskytuje, tvoří pedagogové této školy, kteří s ministerskými tvůrci testů dlouhodobě spolupracují na různých úrovních a podrobně znají jejich testové metody a postupy.

Už první varianta přijímacích zkoušek nanečisto, která se uskutečnila v rámci dne otevřených dveří ve středu 18. 11. 2015, svým obsahem i formou odpovídala přijímacím zkouškám připravovaným ministerstvem školství. Zájemcům jsme nabídli vlastní, originální testy, které vytvořili pedagogové gymnázia na základě letité zkušenosti s přijímacím řízením i s ministerskými testovými úlohami. Další variantu přijímacích testů vytvoří pedagogové gymnázia pro druhou verzi přijímaček nanečisto, jež proběhne v rámci informačního dne ve středu 3. února 2016 od 14.00.

Oblíbené tréninky na přijímací zkoušky, které pořádáme už čtvrtým rokem a které jsou letos naplánovány vždy na středu 17. a 24. února, 2. a 9. března od 14.15, pak zájemce nejen provedou obsahovými nástrahami „přijímaček“, ale naučí je také vyplňovat ministerské testové formuláře.

2. Registrovaní zájemci obdrží testové úlohy a další užitečné materiály elektronicky

V loňském roce MŠMT zveřejnilo několik ilustračních i ostrých testů, podobně bude postupovat i letos. Pedagogové brodského gymnázia na tomto základě vytvořili řadu vlastních testových úloh. Pokud se zájemci zaregistrují na mailu bouchal@ghb.cz, získají do této testové databáze přístup. Testy, jejich správná řešení, stejně jako další důležité informace týkající se přijímacího řízení, budou všem registrovaným zájemcům průběžně zasílány od podzimu 2015 až do dubna 2016, kdy celé přijímací řízení končí vyhlášením výsledků. Registrace tak zájemcům zároveň poskytne spolehlivou záruku, že nepřehlédnou žádnou důležitou informaci o průběhu a administraci celého přijímačkového kolotoče. Při registraci uchazeči uvedou své jméno, příjmení, e-mailový kontakt a údaj o tom, zda mají zájem o informace o čtyřletém cyklu (zájemci z devátých tříd) či o osmiletém cyklu (zájemci z pátých tříd). Registraci, účast na všech akcích, které škola v souvislosti s přijímacím řízením připravuje i veškeré materiály a informace poskytujeme zdarma. Veškeré otázky s přijímacím řízením spojené zodpovíme na mailu bouchal@ghb.cz.

 3. Časový harmonogram přijímacích zkoušek

„Přijímačkový kolotoč“ se pro všechny žáky 9. tříd a některé žáky 5. tříd základních škol naplno roztočí na konci ledna. Jízdní řád přijímacího řízení na Gymnáziu Havlíčkův Brod bude vypadat následovně:

·            29. 1. 2016: bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení (vestibul školy + www.ghb.cz)

·            3. 2. 2016: informační den a přijímačky nanečisto – příležitost pohodlného předání přihlášek ke studiu včetně možnosti individuálních konzultací se zástupci vedení školy

·            17. 2.; 24. 2.; 2. 3. a 9. 3. 2016: tréninky na přijímací zkoušky

·            15. 3. 2016: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou

·            konec března 2016: zveřejnění počtu přihlášených uchazečů na www.ghb.cz

·            začátek dubna 2016: rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce

·            15. 4. 2016řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium

·            18. 4. 2016: řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium

·            22. 4. 2016: výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek (vestibul školy + www.ghb.cz)

·            13. 5. 2016: náhradní termín přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního termínu a řádně se omluvili) 

Podrobné informace o škole

Gymnázium Havlíčkův Brod, navazujíc na prověřené hodnoty z výchovné a vzdělávací tradice evropské i své vlastní minulosti, usiluje o formaci samostatného a svobodného jedince, který rozumí světu kolem sebe, umí se v něm orientovat, je motivován k dalšímu vzdělávání a připraven aktivně vstupovat do sociálních interakcí klíčových pro fungování demokratické, občanské společnosti.

Prostřednictvím uvedeného formativního usilování a prostřednictvím dalších kulturních a společenských akcí, na kterých škola spolupracuje s rodičovskou veřejností, přáteli školy, partnerskými organizacemi a institucemi a se zřizovatelem, chceme přispívat k co nejširší a nejhlubší kultivaci veřejného – společenského, vědeckého i kulturního – prostoru.  

Diskuze